Less is more

tekst tekst

Zweedse ex-VIP, behoorlijk gek op quantumfysica

Vaak wil ik de indruk wekken erg gewoon te zijn maar ik houd waarschijnlijk juist
van erg origineel. Aan reacties van mijn omgeving merk ik wel dat ze het niet
helemaal vertrouwen. Echt gewone mensen vinden me een beetje gek en echt
gekke mensen vinden me te gewoon of erger: traditioneel. Zo hoor je natuurlijk
nooit ergens bij (…)

A quick brown fox jumps over the lazy dog

I often try to give people the impression that I am perfectly ordinary, but what
I probably actually like best is extreme originality. From the reactions of those
around me I can tell they’re not entirely convinced. Genuinely ordinary people
think I’m a bit crazy and really crazy people think I’m too ordinary—or, worse,
conventional. That way, of course, you never belong anywhere (…)