Zelfsturende teams

 

 

Organisaties moeten steeds vaker flexibel zijn om te kunnen meebewegen met veranderingen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Werk je samen met zelfsturende teams en wens je ander, nieuw gedrag? Wees je bewust dat dit vooral iets van jou zelf vraagt. Laat je inspireren door de volgende ‘succesfactoren’.

Balans

 • Zoek de balans tussen sturing en ruimte.
 • Geef ruimte aan je collega’s, durf te delegeren en los te laten.
 • Wees duidelijk over de resultaten die bereikt moeten worden, stel kaders en volg de output.

Doel

 • Zorg voor een gemeenschappelijk doel.
 • Zorg voor duidelijkheid over verantwoordelijkheden.
 • Zorg dat iedereen zijn plek heeft.

d3623d93-f80d-412b-828f-ea9577bfcc78

Talenten

 • Stuur in de richting van: “Pak je verantwoordelijkheid”.
 • Spreek collega’s aan op hun talenten.
 • Daag collega’s uit zichzelf te ontwikkelen. Bied daartoe mogelijkheden.

Vertrouwen

 • Stimuleer het verantwoordelijkheidsgevoel van collega’s. Geef vertrouwen.
 • Laat merken dat je de kwaliteiten van je collega’s serieus neemt.
 • Betrek collega’s actief bij het ontwikkelen van initiatieven.

Delegeren

 • Doe een beroep op de expertise en het ondernemerschap van collega’s.
 • Geef feedback.
 • Stel coachende vragen, gericht op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van je collega’s.

Relaties

 • Investeer in een goede samenwerking met je collega’s.
 • Bouw aan vertrouwen. Gedraag je betrouwbaar.
 • Ga zorgvuldig om met afspreken, bespreken en aanspreken.

Communicatie

 • Werk aan een informele (netwerk)organisatie.
 • Stimuleer vrijwillige uitwisseling en kennisdeling tussen collega’s (horizontale communicatie).
 • Vier successen. Dat geeft energie en verbindt.

Bron: onder andere www.managementsite.nl, diverse blogs en artikelen.

 

Meer ondernemerschap op de werkvloer. Vraagt dat om een cultuurverandering of kun je direct resultaat bereiken met praktische interventies? Ik wissel graag ervaringen uit.          - Marieke