Communicatie wijkteams

 

foto atomium

 

Als een netwerk. Steeds meer gemeenten werken met wijkteams voor inwoners van een specifieke wijk. Mensen vanuit de gemeente, de welzijnsorganisatie en de GGD werken samen met jeugdhulpverleners, ouderenadviseurs en anderen. Ben jij verantwoordelijk voor een of meer wijkteams en wil je de communicatie verbeteren? Marieke Boshouwers helpt je met het ontwikkelen van een communicatieplan.

Stof tot nadenken

 • Hoe kunnen inwoners zich wenden tot het wijkteam?
 • Hoe stimuleren we dat inwoners het wijkteam opzoeken?
 • Hoe zorgen we voor naamsbekendheid van het wijkteam?
 • Krijgen de wijkteams een eigen gezicht?
 • Hoe signaleren we vragen al in een vroeg stadium?
 • Hoe vergroten we participatie van wijkbewoners?
 • Hoe regelen we de afstemming tussen wijkteams en moederorganisaties?
 • Hoe laten we organisaties in de schil om de teams beter samenwerken?

Tien tips

 • Breng doelgroepen in kaart zoals inwoners, cliënten en verwijzers.
 • Faseer de communicatie.
 • Investeer in relaties.
 • Maak van medewerkers ambassadeurs.
 • Maak simpele communicatiemiddelen die medewerkers ondersteunen.
 • Benut naast websites, Twitter en Facebook ook persoonlijke communicatie.
 • Maak de verantwoordelijkheden voor communicatie duidelijk.
 • Houd contact met wethouders, kwartiermakers, teamleiders en medewerkers.
 • Benut bestaande kanalen.
 • Maak een mini-communicatieplan plus communicatiekalender.

 

Kies voor een positieve toon: het wijkteam is er voor ondersteuning als er nog geen problemen zijn.