Preventieve aanpak schulden

Afgelopen maandag, 18 november 2019, nam Marieke Boshouwers deel aan de Moedige Dialoog over financiële zelfredzaamheid. Ruim 30 deelnemers gingen in gesprek over hoe in Zeist de aanpak van schulden meer naar voren gehaald zou kunnen worden: preventie. Aan vier dialoog-tafels werden voorbeelden en ideeën uitgewisseld. De organisatoren Rabobank Rijn en Heuvelrug en Samen voor Zeist gaan alle opgehaalde ideeën bundelen en de volgende stap bepalen.

 

img_7740

 

Enkele tips voor armoede-preventie in Zeist die mij goed zijn bijgebleven na deze bijeenkomst:

  • Breng simpel in kaart wat er al allemaal aan (preventieve) hulp en ondersteuning is
  • Maak dit begrijpelijk en toegankelijk voor mensen met (dreigende) financiële problemen en voor verwijzers
  • Breng verwijzers periodiek bij elkaar rond een (deel)thema, zodat zij elkaar en elkaars aanbod kennen
  • Daag werkgevers uit om alert te zijn op (beginnende) financiële problemen
  • Benut het moment dat bij jongeren hun rekening wordt omgezet naar een jeugdrekening
  • Zet een lokale campagne in ‘voorkom schulden, zoek op tijd hulp': van lokale krant en social media tot posters bij huisartsen en een thema-les voor op scholen

Een moedig initiatief om hier gezamenlijk stappen in te gaan zetten in Zeist!

 

www.moedigedialoog.nl

www.samenvoorzeist.nl