Onderstroom en bovenstroom

 

Gedrag veranderen of dingen gedaan krijgen? Marieke Boshouwers gelooft in de combinatie van hard en zacht. Je krijgt beweging wanneer je oog hebt voor zowel de systeem- als de mensenkant. Veranderen is een zaak van faciliteren én aansluiten, van bovenstroom en onderstroom.

 

Afbeelding site boven en onderstroom

 

Faciliteren

Als je mensen wilt meenemen in een verandering, dan helpt het als je deze medewerkers goed faciliteert. Maak het medewerkers makkelijk in hun dagelijkse werk om het nieuwe gedrag te vertonen: ondersteun met tools, checklists en eigentijdse werkprocessen. Ook het plaatsen van externe piketpaaltjes kan meer losmaken dan menig veranderplan.

 

Ik heb eens in een behoudende organisatie gezien wat het effect was van een event. Medewerkers maakten een inhaalslag klantgerichtheid nu ze zelf aan klanten moesten vertellen wat de meerwaarde van hun product was.

Aansluiten

Vanzelfsprekend zijn veranderingen in de bovenstroom niet voldoende om mensen tot nieuw gedrag te bewegen. Bij veranderen is het vooral nodig om goed te luisteren, managers en medewerkers te coachen in hun ontwikkeling en ze er bewust van te maken dat verandering beter of noodzakelijk is.

 

Ik raak steeds vaker verrast door wat het oplevert als ik niks doe, als ik luister en oog heb voor wat er onder water speelt. Open vragen stellen, soms een spiegel voorhouden levert vaak meer op dan menig veranderplan.

 

 

IJsberg

Gedragsverandering, organisatieontwikkeling, leidinggeven: je ziet heel wat modellen en theorieën voorbijkomen. Marieke Boshouwers vindt de ijsberg van McClelland nog altijd één van de meest behulpzame.

 

Afbeelding site IJsberg McClelland