Zorg en welzijn

 

 

Het mooie is dat het in de zorg altijd om mensen gaat. Het bewaken van de menselijke maat is de ultieme uitdaging bij verandertrajecten in de zorg. Marieke Boshouwers werkt graag voor gezamenlijke projecten, programma’s of initiatieven. Haar persoonlijke kijk op zorginnovatie anno 2019:

comsultancy_tips_zorginnovatie_2019

 

VISUAL VISIE OP ZORGINNOVATIE

De Visual (bril) geeft de huidige kijk van Marieke Boshouwers op zorginnovatie weer (juni 2019). Je kunt geen verandering realiseren zonder dat je oog hebt voor de veranderende rol van de patiënt en die van de zorgverleners.

De patiënt gaat steeds meer leren om zijn eigen doel te formuleren en te werken aan zijn veerkracht en vitaliteit. De zorgverleners gaan andere vragen stellen, blijven helpen de diagnose te stellen, geven nog altijd noodzakelijke medische informatie, geven (de met de patiënt overeengekomen) behandeling en begeleiding en laten verder veel meer los dan voorheen. Het is de patiënt die aan de knoppen van zijn eigen leven zit, zijn eigen keuzes maakt.

De zorg zal niet langer zoals vroeger 100% face to face zijn, eHealth biedt nieuwe kansen. We gaan naar zorgconcepten die een optimale mix zijn van online en offline zorgverlening, dichtbij de patiënt.

 

Obril-visie-zorg-groep-21-06-19

Spelers in het VELD

 • VVT, Verpleging, Verzorging, Thuiszorg, Ouderenzorg
 • Langdurige zorg, gehandicaptenzorg
 • Tweedelijnszorg, ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg zoals huisartsen en verloskundigen
 • Anderhalvelijnszorg
 • Regionale zorgnetwerken
 • Patiëntenorganisaties en cliëntenorganisaties
 • Gezondheidsfondsen
 • Welzijnsorganisaties
 • Branche- en beroepsverenigingen in de zorg
 • Koepelorganisaties en adviserende instellingen in de zorg
 • Opleiders voor de zorg
 • Ministerie van VWS
 • Programma’s als Zorg Verandert en In voor Zorg

 

In DE wijk EN THUIS

Lokale initiatieven en bewegingen gaan een steeds grotere rol spelen, met de inwoner voorop. Preventie, een gezonde leefstijl, positieve gezondheid, eigen regie en zelfredzaamheid. Online en offline zorgverlening hand in hand. Zorg en ondersteuning dichtbij 24/7.

 • Buurtinitiatieven
 • Lokale zorg- en welzijnsorganisaties
 • Wijkteams
 • Buurt- en sportcoaches
 • Steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligerswerk
 • Lokale MBO-netwerken
 • Gemeentelijke diensten

 

Case 2015 Zorg Verandert

Case boek over braille leren voor volwassenen

 

Er gaat de komende jaren veel moois gebeuren in zorgorganisaties, nieuwe woonvormen en wijken. Het vraagt een andere, open manier van samenwerken en luisteren. Ik ga voor praktische procesverbeteringen die het verschil maken voor wie de zorg of ondersteuning krijgt.

 

Ik wil graag een bedrijfsmatige blik toevoegen aan de vakkennis van (zorg)professionals. En de verschillende perspectieven die er zijn, verbinden.

 

 

RELEVANTE TRENDS

Leestip: relevante trends voor overheids- en zorgcommunicatie, geplaatst op 9 januari 2018 door Nico Postma op de site van Bureau voor Zorgcommunicatie: 

 • Coping – vertrouwen zoeken, omgaan met onzekerheid
 • DIY-maatschappij – meer initiatieven van burgers en bedrijven
 • Samenleven – van segmenten naar mensen
 • Techdriven – van mens naar machine, van fysiek naar virtueel
 • Meer dan privacy – zeggenschap over je gegevens, je leven
 • 24/7 online – continu content maken en volgen.”

Meer info over de thema’s en het trendrapport: Bureau voor Zorgcommunicatie