Samenwerkingsverbanden

 

foto hardloopschoenen

 

Marieke Boshouwers werkt graag voor samenwerkingsverbanden en koepelorganisaties die activiteiten uitvoeren met of voor meerdere organisaties. Dit soort situaties kent vaak een heel eigen dynamiek.

Centraal en decentraal

De programma’s en projecten vragen vaak om medewerking van mensen op centraal en op decentraal niveau. Het doel wordt pas bereikt als iedereen er het belang van inziet, vanuit zijn positie.

Planning

Een groot aantal betrokkenen vraagt om goed projectmanagement. Planningen met heldere beslismomenten en voldoende voorbereidingstijd voor iedere betrokken organisatie.

Verbinding

Oog hebben voor communicatie. Sensitief zijn voor ervaringen in het verleden. Goed samenwerken met het oog op de gezamenlijk klant en toekomst. De verbinding weten te maken tussen verschillende disciplines of belangen.