2016 Case

 

logo

 


Organisatie    Xtra welzijn

Doel    Iedereen telt en doet mee

Rol Marieke    Manager welzijnsorganisatie (interim)

Werkzaamheden    Verandermanagement en leiding geven

Setting    Sociaal domein

 

Xtra Welzijn

Groep Xtra welzijn telt circa 1.400 medewerkers en bevat labels als MOOI,  VOOR Welzijn, Zebra, Xtra Plus en MEE. In 2016 start Marieke Boshouwers als interim manager van MOOI Zoetermeer (tot zomer 2017). In deze rol geeft zij leiding aan 20-25 professionals die meer moeten gaan samenwerken vanuit twee teams: Team Informele Zorg binnen samenwerkingsverband ZoSamen en Team Samenlevingsversterking met daarin de sociaal werkers in de haarvaten van de wijken. Met enthousiasme en daadkracht brengt Marieke focus aan in de dienstverlening van de twee teams.

 

foto-team-voor-bus-jan-17

 

ZoSamen

ZoSamen is een samenwerkingsverband en is hét loket in Zoetermeer voor mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en cliëntondersteuning. Medewerkers van ZoSamen zijn goed thuis in het duiden van (hulp)vragen, kennen de sociale kaart van Zoetermeer en helpen inwoners die hulp vragen of aanbieden gericht verder: mensen met een beperking, ouderen en andere inwoners van Zoetermeer.

ZoSamen is in 2015 gestart door Palet Welzijn en MOOI in antwoord op een aanbesteding van gemeente Zoetermeer, in 2016 sloot MEE daarbij aan. Het feit dat ZoSamen wordt gevormd door medewerkers uit drie organisaties betekent drie culturen, verschillende systemen en werkwijzen. Vanuit de Stuurgroep van ZoSamen bouwt Marieke actief mee aan het bevorderen van kennisdeling en goede onderlinge samenwerking.

Daarnaast is van groot belang dat inwoner van Zoetermeer het ZoSamen-loket offline en online goed weten te vinden. Het bekend maken van ZoSamen in Zoetermeer vraagt om presentaties en gesprekken met wethouder en accounthouders bij gemeente Zoetermeer, de adviesraad Sociaal Domein, de lokale politiek en ontmoetingen met inwoners tijdens een bustoer door de wijken.

 

foto-hele-bus-jan-17

 

Dienstverlening ontwikkelen in het sociaal domein? Je moet een mensenmens zijn en projectmatig kunnen werken.

 

Wijkgericht werken

Het tweede team waaraan Marieke Boshouwers leiding geeft is het team Samenlevingsversterking met de diensten Opbouwwerk, Kinderwerk, Kindervakantieactiviteiten en Buurtbemiddeling. Centraal staat hier het versterken van eigen kracht van burgers, het activeren van inwoners, het aanjagen van bewonersinitiatieven.

De uitdaging is om op een nieuwe manier samen te werken over de grenzen van organisaties heen. Marieke Boshouwers werkt in deze functie samen met collega welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, de gemeente, kerkelijke organisaties, onderwijsinstellingen en vele anderen om samen meer impact te realiseren dan alleen. Cocreatie: werksessies en bijeenkomsten om gezamenlijk visie en plannen van aanpak te ontwikkelen.

Eenzaamheidsbestrijding, armoedebestrijding, veiligheid in de wijk, leefbare buurten, cliëntgericht werken, verbinding onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit laagdrempelige locaties in de wijken wordt de verbinding gelegd tussen bijvoorbeeld vrijwilligers, stagiaires, professionals, bewonersgroepen, politie en de gemeente. Samenwerkingen tussen bijvoorbeeld het ID College en Xtra Welzijn en werkbezoeken van gemeente Lelystad aan Zoetermeer.

 

foto-werkbezoek-lelystad-juni-17

 

 Werkzaamheden Marieke

  • Manager en adviseur binnen Xtra welzijn
  • Lid Stuurgroep van netwerkorganisatie ZoSamen
  • Relatiebeheer met gemeente en partners
  • Aanvragen en verantwoorden twee grote jaarlijkse subsidies
  • Diverse projectaanvragen bij gemeente en fondsen
  • Coachen en motiveren professionals
  • Verandermanagement
  • Ontwikkelen nieuwe dienstverlening
  • Focus en structuur aanbrengen
  • Projectmatig werken

 

Samenwerken binnen het Sociaal Domein vraagt een andere manier van kijken: over de grenzen van je organisatie heen.

- Marieke

 

Wil je meer weten over deze casus of kennis uitwisselen over ontwikkelen in het sociaal domein?

Je bent van harte welkom. Neem contact op via mail@mariekeboshouwers.nl of 06 111 42 585

 

www.xtra.nl

www.jaarbeeld.xtra.nl

www.zosamen.nl

 

logo-mooi