2017 Case

 

abrona-web-logo


Organisatie    Abrona

Doel    Extra mogelijkheden bieden aan mensen met een beperking

Rol Marieke     Adviseur

Werkzaamheden    Positionering en communicatie

Setting    MBO-aanbod beter presenteren aan bedrijven

 

Abrona

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal. Elke fase in een mensenleven brengt nieuwe vragen met zich mee. Denken in mogelijkheden. Vanuit deze visie ondersteunt Abrona volwassenen met een verstandelijke beperking, in en nabij provincie Utrecht.

 

wereldEN verbinden

Abrona wil graag de contacten met het bedrijfsleven verstevigen en duurzame samenwerkingen aangaan: met elkaar mensen met een verstandelijke beperking maximale mogelijkheden bieden. Daarbij gaat het om zaken als respect, ontmoeting en ontplooiing. De positie van de cliënt versterkend. Gelijkwaardig.

Marieke Boshouwers wordt gevraagd om het MVO-aanbod voor bedrijven compact in kaart te brengen. Na enkele werksessies is duidelijk wat Abrona belangrijk vindt in de samenwerking met het bedrijfsleven en welke mogelijkheden Abrona de bedrijven biedt.

 

Coachen

Samen met de twee direct betrokken Adviseurs Bedrijven en MVO die alle kennis en ervaring in huis hebben, krijgt Marieke Boshouwers het verhaal kernachtig op papier. Marieke stelt zich op als coachende communicatieadviseur, stelt vragen en koppelt terug. Zo wordt in nauwe samenwerking een set basismiddelen voorbereid: een kaart voor brede naamsbekendheid, een bedrijfsfolder met daarin de visie van Abrona op MVO-samenwerking, een fact sheet met alle MVO-opties voor bedrijven en enkele tips voor de website. Abrona kan met de vormgever nieuwe materialen gaan maken.

 

Abrona als gelijkwaardig (zorg)bedrijf positioneren richting bedrijven die hun MBO-doelstelling of hun Social Return on Investment willen halen.

 

 Werkzaamheden Marieke

  • Begeleiden werksessies
  • Luisteren
  • Adviseren
  • Tekst schrijven

 

Wil je meer weten over deze casus, positionering of MVO?

Je bent van harte welkom.

Neem contact op via mail@mariekeboshouwers.nl of 06 111 42 585

 

www.abrona.nl

www.vriendenvanabrona.nl