2015 Case

 

 

logo Zorg Verandert vanuit mailafzenderblok

 


Organisatie    Programma Zorg Verandert

Doel    Burger toerusten (eigen regie)

Rol Marieke    Trainer en adviseur

Werkzaamheden    Training, processen en communicatie

Setting    Samenwerkingsverband

 

Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van twaalf landelijke organisaties gericht op cliënten, familie, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers en krijgt steun van het ministerie van VWS. De organisaties zijn: Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, NOOM, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Zorg Verandert wil de komende tijd samen met lokale organisaties bijeenkomsten organiseren in buurten en wijken, zoals bijvoorbeeld dialoogbijeenkomsten waar mensen met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een gespreksbegeleider. Doel daarvan is het uitwisselen van ervaringen, op zoek gaan naar mogelijkheden, bewust worden van de eigen rol en elkaar inspireren met ideeën, zodat iedere deelnemer oplossingen vindt die hem of haar passen.

Onder de noemer ‘U bent zelf aan zet’ wilt Zorg Verandert mensen toerusten om de eigen zorg en ondersteuning goed te organiseren. Naast de bijeenkomsten en een belangrijk signaalpunt biedt het programma een website www.zorgverandert.nl met onder meer een checklist voor het voeren van het keukentafelgesprek en tips voor mantelzorgers. Lokale organisaties die samen met Zorg Verandert een bijeenkomst willen organiseren kunnen dit ook via de website aanvragen.

 

Schermopname (44)

 

Werkzaamheden Marieke

Marieke Boshouwers voert uiteenlopende werkzaamheden uit voor Zorg Verandert. Dit doet ze vanuit twee rollen. Als trainer traint ze gespreksbegeleiders en begeleidt ze dialoogbijeenkomsten. Als adviseur beschrijft ze processen en helpt ze mee aan het ontwikkelen van het communicatiebeleid.

 

Marieke switcht snel tussen strategie en operatie en weet belangen te verbinden.

Als TRAINER

Marieke Boshouwers maakt deel uit van een landelijke pool met betrokken trainers. Eerst volgt ze de train de trainer-dagen. Samen met een duo-trainer traint en coacht ze vervolgens gespreksbegeleiders. Hoe kun je een dialoogbijeenkomst begeleiden? Hoe nodig je mensen uit om hun verhaal te delen? Hoe ga je om met emoties van deelnemers? Hoe zorg je voor een prettige en vertrouwde sfeer? En hoe stimuleer je dat iedere deelnemer iets waardevols mee naar huis neemt? Ook begeleidt ze af en toe zelf een dialoogbijeenkomst.

Als adviseur

Er is een belangrijk proces van Zorg Verandert dat bijzondere aandacht verdient: het ophalen van signalen uit de samenleving is één van de hoofddoelstellingen van het programma. Marieke Boshouwers helpt om voor deze doelstelling een route uit te stippelen. Samen met hoofdtrainers en andere betrokkenen richt ze dit proces in, inclusief de vragenlijsten, evaluatieformulieren en digitale ondersteuning. Met ervaringen die in de praktijk worden opgedaan wordt de route stap voor stap fijngeslepen.

Samen met een internetbureau wordt een digitaal Werkplatform ingericht. Dit platform gaat trainers, gespreksbegeleiders, regiocoördinatoren en anderen ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Om de juiste eisen aan het Werkplatform te kunnen stellen, beschrijft Marieke de belangrijkste werkprocessen rondom het organiseren, begeleiden en opvolgen van een bijeenkomst. Wie doet wat? Hoe werken we goed samen? En hoe kan het Werkplatform daarbij optimaal ondersteunen?

Voor Zorg Verandert gaan veel organisaties en mensen verspreid over Nederland met elkaar samenwerken. Marieke Boshouwers stelt notities op voor afstemming en besluitvorming. Zo helpt ze mee aan het ontwikkelen van het communicatiebeleid van het programma. In aanvulling op een sterk team met onder meer een communicatieadviseur, tekstschrijver en webmaster schrijft ze soms ook mee aan praktische checklists, instructies, hulpteksten en handleidingen.

 

Zorg Verandert draagt een steentje bij aan een mentaliteitsverandering in Nederland. Het voelt goed om daar samen met anderen aan te mogen meewerken.      - Marieke

 

www.zorgverandert.nl

Filmpje 1 min. over Zorg Verandert

www.guldenbodem.nl

www.occhio.nl