Case 2014

 

 

WiN-logo zorg en welzijn 24-03-14Organisatie
    WiN Werk in beweging Nederland

Doel    Arbeidsmobiliteit

Rol Marieke    Adviseur marketing en communicatie

Werkzaamheden    Positionering, interne communicatie en huisstijl

Setting    Pilot vanuit C3 werkt! en Calibris

 

WiN Werk in beweging Nederland

Een nieuw mobiliteitscentrum wordt ingericht. WiN gaat zorg- en welzijnsmedewerkers van werk naar werk begeleiden door coaching, trainingen, testen, vacaturebanken en een online loopbaancentrum. Deze begeleiding is zeer gewenst nu bezuinigingen en nieuwe wet- en regelgeving de organisatie van de zorg in rap tempo veranderen. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s.

WiN is een initiatief van kenniscentrum Calibris en wordt ondersteund door C3 werkt!, het mobiliteitscentrum voor de creatieve industrie. C3 werkt! begeleidt haar kandidaten al sinds 2011 succesvol naar nieuw werk. Calibris is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport en zet zich actief in om beroepspraktijk en beroepsonderwijs op elkaar te laten aansluiten.

 

Wil je als nieuwe aanbieder gezien worden, dan moet je aan de slag. Welke klantbehoefte vul je in? Wat bied je? Aan wie? Marieke helpt om de antwoorden scherp te stellen.

Werkzaamheden Marieke

WiN is te zien als een start up. Hoewel veel kennis en expertise wordt ingebracht vanuit beide organisaties, moet er feitelijk een nieuw project of bedrijf worden ingericht. De uitdaging is om de dingen die ontwikkeld moeten worden slim en doordacht aan te pakken, want niemand weet wat de toekomst brengt. Samen met direct betrokkenen weet Marieke Boshouwers WiN in korte tijd een eigen positie en gezicht te geven.

Positionering

Marieke maakt de dienstverlening van dit nieuwe mobiliteitsbureau inzichtelijk. Ze heeft een korte lijn met de Kwartiermaker van WiN en werkt nauw samen met medewerkers en adviseurs. Goed luisteren, aansluiten bij klantbehoeften, kijken naar de positionering van andere aanbieders, onderscheid maken tussen klantvoordelen B2B en B2C. Een kernachtig verhaal is het resultaat.

 

Cover werkgeversfolder WiN

 

Interne communicatie

Verwachtingen managen, medewerkers op de hoogte houden van de ontwikkelingen, medewerking verkrijgen. Een nieuw initiatief in de markt zetten vraagt ook intern om zorgvuldige communicatie. Ontbijtsessies in de regio’s zorgen voor inbreng en betrokkenheid van managers en adviseurs. Daarnaast schrijft Marieke artikelen voor diverse bestaande online en offline uitgaven.

Huisstijl

Samen met PI&Q grafisch ontwerp en Mission From Mars ontwikkelt Marieke een krachtige naam en huisstijl voor de start up. Ingezet wordt op een groeimodel waarin de relatie met Calibris en C3 werkt! in de tijd kan veranderen. De beeldbank met enkele aansprekende foto’s is een belangrijk hulpmiddel om uit te stralen dat WiN er vooral is voor de individuele medewerker. Aan het einde van de pilotperiode zal over het vervolg worden besloten.

Middelen

De adviseurs van Calibris die nu al bij potentiële opdrachtgevers van WiN komen, worden ondersteund met materialen. Onderdeel van de middelenmix: digitale fact sheets voor werkgevers en werknemers, visitekaartjes, online formulieren, presentaties voor medewerkersbijeenkomsten en een startpagina die mensen verder brengt naar de site van C3 werkt! Marieke zorgt voor planning, aansturing, positionering en tekst.

Cover fact sheet WiN

www.c3werkt.nl

www.calibris.nl

www.go-pinq.nl

www.missionfrommars.nl