Case 2012

 

 

imagesOrganisatie
    Longfonds

Doel •  Gezonde longen gezond houden en longziekten bestrijden

Rol Marieke    Relatiemanager

Werkzaamheden    Ontwikkeling major donor strategie

Setting    Team Fondsenwerving (in loondienst)

 

Innovatie in fondsenwerving

Naast bestaande kanalen wil het Longfonds (voorheen Astmafonds) een nieuwe loot laten groeien aan de stam van fondsenwerving: major donor fundraising. Marieke Boshouwers werkt mee aan een eerste verkenning en aan de ontwikkeling van een visie en aanpak, in dienst van het Longfonds. Veel draait daarbij om klantgericht denken.

INDIVIDUELE KLANT

Marieke segmenteert doelgroepen, want de ene major donor is de andere niet. Wat zijn de drijfveren van een major donor die het gezondheidsfonds wil steunen? Wat vindt men belangrijk? Wil men zelf een actieve rol vervullen? En hoe? Wat betekent major donor giving voor de wijze van samenwerken met de major donors zelf, met onderzoekers en ziekenhuizen?

Intern EN EXTERN

Samen met de teams onderzoek, fondsenwerving en communicatie en de directie werkt Marieke aan een visie op major donor giving en aan een plan met een passende benaderingswijze voor deze groep relaties. Na het verzorgen van enkele relatiebijeenkomsten en het voorbereiden van ‘cases for support’ om nut en noodzaak uit te dragen, geeft Marieke het stokje vol vertrouwen door aan de betrokken teamhoofden en een ervaren projectleider.

 

www.longfonds.nl

www.wavv.nl