Productenoverzicht

 

Analyse en advies

 • Quick scan positionering
 • Quick scan marketing en communicatie
 • Quick scan relatiebeheer
 • Doelgroepen- of stakeholderanalyse
 • SWOT-analyse

th

 • Organisatieadvies (bij verandering)
 • Marketingadvies
 • Communicatieadvies
 • Tekstadvies

Beleid

 • Strategisch plan (heroriëntatie)
 • Ondernemingsplan
 • Beleidsplan
 • Projectplan
 • Marketing- en communicatieplan
 • Contactplan per doelgroep

Procesmanagement

 • Procesbeschrijving
 • Procesinrichting
 • Procesverbetering

Projectmanagement

 • Aansturing innovatietrajecten
 • Aansturing implementatietrajecten
 • Tools als planningen, checklists en formats
 • Instructiebijeenkomsten en trainingen
 • Coachingsgesprekken

Workshops

 • Workshopbegeleiding
 • Workshopontwikkeling
 • Gespreksbegeleiding
 • Interne werksessies
 • Inspiratieworkshops

Huisstijl

 • Huisstijl ontwikkeling
 • Huisstijl aanpassing
 • Briefings en bureauselectie
 • Aansturing creatieve bureaus
 • Ontwikkeling beeldtaal
 • Infographics

thTR5Y9QB5

Communicatietools

 • Toolkit (zelfsturende teams)
 • Content kalender
 • Marketing- en communicatiekalender
 • Verspreidingsplan
 • Basisbriefings
 • Beeldbanken

Communicatiemiddelen en tekst

 • Websites, apps, games, filmpjes, spotjes
 • Corporate brochures, productfolders, fact sheets
 • Best practices en succes stories
 • Mailings, berichten en artikelen
 • Presentaties en bijeenkomsten
 • PR-, web- en beleidsteksten

 

Jouw vraag is leidend. In een eerste gesprek bekijken we wat als eerste nodig is om een flinke stap verder te komen.      - Marieke